อยากมีแอพ Delivery บอกเราซิ

Platform Delivery ที่มีฟังก์ชั่นครบถ้วนรองรับการขยายทั่วประเทศ
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2021/02/new2.png
BIKE Gateway
SURAT delivery
พาข้าว
DADA DELIVERY
Kab Kab Delivery
DONSAK Delivery
CHANEE Delivery
Hippo go
Cat Delivery
GIG Food
One Delivery
Rabbit FOOD

บริการต่างๆใน Platform ของเรา

เราเป็นหนึ่งใน บริษัท พัฒนาแอปตามความต้องการที่ดีที่สุดที่ช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆระดมตัวเองเพื่อเติมเต็มความต้องการ

All-in-One Gojek clone Solutions with Power Packed Features

With our robust solutions, we provide a complete technology suite that connects all the stakeholders involved in an on-demand business - easily and effectively.
Black smartphone isolated white background front vector illustration
Quick Bookings

Let customers book the services in a single tap whenever they desire.

Real-Time Updates

Provide customers real-time updates of their requests via push messages or in-app chats.

Seamless Payments

Get paid easily using one of the many payment options integrated in-app.

In-App Chats and Calls

Solve the queries of users using in-app chat or by calls to provide personalized experiences.

Booking History

Let users see the details of their past requests so that they can repeat it easily.

Ratings and Review

Users can express their experience by providing star ratings and reviews.

Admin & Dispatcher Panel

Quick Bookings

Let customers book the services in a single tap whenever they desire.

Real-Time Updates

Provide customers real-time updates of their requests via push messages or in-app chats.

Seamless Payments

Get paid easily using one of the many payment options integrated in-app.

In-App Chats and Calls

Solve the queries of users using in-app chat or by calls to provide personalized experiences.

Booking History

Let users see the details of their past requests so that they can repeat it easily.

Ratings and Review

Users can express their experience by providing star ratings and reviews.

https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/09/img-slider-01.png

Service Provider App

https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/09/img-reviews.png
Quick Bookings

Let customers book the services in a single tap whenever they desire.

Real-Time Updates

Provide customers real-time updates of their requests via push messages or in-app chats.

Seamless Payments

Get paid easily using one of the many payment options integrated in-app.

In-App Chats and Calls

Solve the queries of users using in-app chat or by calls to provide personalized experiences.

Booking History

Let users see the details of their past requests so that they can repeat it easily.

Ratings and Review

Users can express their experience by providing star ratings and reviews.

Add-on Features

Why settle for the ordinary when you can have the extraordinary? Add advanced features in your Uber-like app and stand out in the market like a champion.
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png

Have an Out-of-the-box Gojek Like app idea? Let us help you implement it!

Get more out of CodiqaBuild relationships, get results

Online at all times

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on bottom line.

Cloud Backup

Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

Data Protection

User generated content in real-time will have multiple touchpoints for data offshoring.

Virtual Reality

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity.

Apptunix Is Featured As Top Rated App Development Company

We develop award-winning solutions that help our clients to achieve their goals.
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/09/img-slider-01.png

Our Clients

https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png
https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Favicon-1.png

Robust Technologies We Use

Avantage
Celeste
Estato
Bello
Applauz
California
Urbanist
Hotel Berg

Got questions?

We will be happy to help you with Answers. Fill up the form and we will get back to you within 24 hours.

    https://flowmisite.com/wp-content/uploads/2019/09/img-integration.png